Hidrografsko štampanje na svim čvrstim materijalima kao što su metal, staklo, plastika itd.