Hidrografika predstavlja metod primene štampanih dizajna na trodimenzionalne površine. Hidrografski proces se može koristiti na metal, plastiku, staklo, drvo i razne druge materijale. Proces štampanja se obično koristi za ukrašavanje predmeta koji se kreću od celokupnih terenskih vozila i putničkih automobila do malih predmeta kao što su biciklističke kacige ili druga oprema. Može se štampati na sve vrste materijala. Štampanje prolazi kroz proces priprema površine za prašenje, bojenje i premazivanje. Hidrografski film pažljivo se postavlja na površini vode u posudi za potapanje. Film je rastvorljiv u vodi i rastvara se nakon primene rastvora aktivatora. Kada se počne potapati predmet, površinski napon vode će omogućiti da se krivi oko bilo kog oblika. Nakon toga sledi ispiranje i sušenje.