Princip autodijagnostike je da modul zapisuje greške koje su nastale u toku vožnje.

Potrebno je dijagnostikom očitati podatke.

Dijagnostikom se mogu pratiti trenutne vrednosti rada motora.